Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1979-1984 Posiedzenie inauguracyjne

Podział na partie krajowe i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Kraj Mandaty
BE
7
10
0
0
4
0
1
2
24
Podział partii krajowych Belgia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
3
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7
3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Niezrzeszeni 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
DE
35
42
0
0
4
0
0
0
81
Podział partii krajowych Niemcy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 35
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
35
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 42
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
34
8
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DK
4
0
2
1
3
1
4
1
16
Podział partii krajowych Dania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Demokracji Europejskiej 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Grupa Komunistów i Sojuszników 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Liberalna i Demokratyczna 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
FR
21
9
0
19
17
15
0
0
81
Podział partii krajowych Francja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 21
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
19
2
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
19
Grupa Liberalna i Demokratyczna 17
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
16
1
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IE
4
4
0
0
1
5
1
0
15
Podział partii krajowych Irlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IT
13
30
0
24
5
0
5
4
81
Podział partii krajowych Włochy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
4
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 30
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
29
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 24
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
19
5
Grupa Liberalna i Demokratyczna 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
1
1
Niezrzeszeni 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
LU
1
3
0
0
2
0
0
0
6
Podział partii krajowych Luksemburg na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
NL
9
10
0
0
4
0
0
2
25
Podział partii krajowych Holandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 9
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
9
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2
UK
18
0
61
0
0
1
0
1
81
Podział partii krajowych Wielka Brytania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 18
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
17
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Demokracji Europejskiej 61
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
60
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres