Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1984-1989 Posiedzenie inauguracyjne

Podział na partie krajowe i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Kraj Mandaty
BE
1,61%
1,38%
0,00%
0,00%
1,15%
0,00%
0,92%
0,00%
0,46%
5,53%
Podział partii krajowych Belgia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 1,61%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
0,69
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,38%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
0,46
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 1,15%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,69
0,46
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,46
0,23
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,46%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
0,23
DE
7,60%
9,45%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,61%
0,00%
0,00%
18,66%
Podział partii krajowych Niemcy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 7,60%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7,60
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 9,45%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7,83
1,61
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 1,61%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,61
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DK
0,92%
0,23%
0,92%
0,23%
0,46%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
3,69%
Podział partii krajowych Dania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,69
0,23
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
Grupa Demokracji Europejskiej 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
Grupa Komunistów i Sojuszników 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
Grupa Liberalna i Demokratyczna 0,46%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,46
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
EL
2,30%
2,07%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,23%
0,00%
5,53%
Podział partii krajowych Grecja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 2,30%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,30
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 2,07%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,07
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Prawicy Europejskiej 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FR
4,61%
2,07%
0,00%
2,30%
2,76%
4,61%
0,00%
2,30%
0,00%
18,66%
Podział partii krajowych Francja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 4,61%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4,61
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 2,07%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,61
0,46
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 2,30%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,30
Grupa Liberalna i Demokratyczna 2,76%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,61
1,15
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 4,61%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,69
0,46
0,23
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Prawicy Europejskiej 2,30%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,30
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IE
0,00%
1,38%
0,00%
0,00%
0,23%
1,84%
0,00%
0,00%
0,00%
3,46%
Podział partii krajowych Irlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,38%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,38
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 1,84%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,84
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
IT
2,76%
6,22%
0,00%
5,99%
1,15%
0,00%
0,69%
1,15%
0,69%
18,66%
Podział partii krajowych Włochy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 2,76%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,07
0,69
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 6,22%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5,99
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Komunistów i Sojuszników 5,99%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5,30
0,69
Grupa Liberalna i Demokratyczna 1,15%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,69
0,46
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 0,69%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
0,23
0,23
Grupa Prawicy Europejskiej 1,15%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,15
Niezrzeszeni 0,69%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,69
LU
0,46%
0,69%
0,00%
0,00%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,38%
Podział partii krajowych Luksemburg na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 0,46%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,46
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,69%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,69
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
NL
2,07%
1,84%
0,00%
0,00%
1,15%
0,00%
0,46%
0,00%
0,23%
5,76%
Podział partii krajowych Holandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 2,07%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,07
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,84%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,84
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Liberalna i Demokratyczna 1,15%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,15
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza: Federacja Europejskiej Lewicy Zielonej Alternatywy, Agelev-Ecolo, Dunskiego Ludowego Ruchu Przeciwko Czlonkostwu we Wspólnocie Europejskiej 0,46%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,46
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
UK
7,60%
0,00%
10,60%
0,00%
0,00%
0,23%
0,00%
0,00%
0,23%
18,66%
Podział partii krajowych Wielka Brytania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 7,60%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
7,37
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Demokracji Europejskiej 10,60%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
10,37
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,23%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,23
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres