Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1989-1994 Ustępujący parlament

Podział na partie krajowe i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Kraj Mandaty
BE
1,54%
1,35%
0,77%
0,58%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Podział partii krajowych Belgia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 1,54%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,97
0,58
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,97
0,39
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,77%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,39
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DE
5,98%
6,18%
0,97%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,39%
0,77%
15,64%
Podział partii krajowych Niemcy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 5,98%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5,98
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 6,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4,83
1,35
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,97%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,77
0,19
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 1,16%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,16
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Niezrzeszeni 0,77%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,19
0,19
DK
0,58%
0,77%
0,39%
0,19%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
0,39%
3,09%
Podział partii krajowych Dania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,58
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,77%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,39
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,77%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,58
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
EL
1,74%
1,93%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,58%
0,00%
0,19%
4,63%
Podział partii krajowych Grecja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 1,74%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,74
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,93%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,93
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Unia Lewicowa 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
0,19
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
ES
5,21%
3,28%
0,97%
0,19%
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,97%
11,58%
Podział partii krajowych Hiszpania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 5,21%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4,63
0,58
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 3,28%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,90
0,19
0,19
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,97%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,77
0,19
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
0,19
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,97%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,77
0,19
FR
4,05%
2,32%
1,74%
1,54%
2,12%
0,19%
1,35%
1,74%
0,58%
15,64%
Podział partii krajowych Francja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 4,05%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,09
0,39
0,19
0,19
0,19
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 2,32%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,16
0,39
0,19
0,19
0,19
0,19
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 1,74%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,97
0,19
0,19
0,19
0,19
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 1,54%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,54
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 2,12%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,12
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Unia Lewicowa 1,35%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,35
Grupa Techniczna Prawicy Europejskiej 1,74%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,74
Niezrzeszeni 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
0,19
0,19
IE
0,19%
0,77%
0,39%
0,00%
1,16%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
2,90%
Podział partii krajowych Irlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,77%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,77
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Europejskiego Sojuszu Demokratycznego 1,16%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,16
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
IT
6,56%
5,21%
0,77%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
1,74%
15,64%
Podział partii krajowych Włochy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 6,56%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,86
2,32
0,39
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 5,21%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
5,02
0,19
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,77%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,19
0,19
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 1,16%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,58
0,39
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 1,74%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,77
0,39
0,39
0,19
LU
0,39%
0,58%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Podział partii krajowych Luksemburg na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,58
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
NL
1,54%
1,93%
0,77%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
4,83%
Podział partii krajowych Holandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 1,54%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,54
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 1,93%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,93
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 0,77%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,58
0,19
Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
PT
1,54%
0,58%
1,74%
0,00%
0,00%
0,19%
0,58%
0,00%
0,00%
4,63%
Podział partii krajowych Portugalia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 1,54%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,35
0,19
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,58
Grupa Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska 1,74%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,74
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Unia Lewicowa 0,58%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,58
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UK
8,88%
6,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
15,64%
Podział partii krajowych Wielka Brytania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Socjalistów 8,88%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
8,69
0,19
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 6,37%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
6,18
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Tecza w Parlamencie Europejskim 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,19%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,19
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres