Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009-2014 Ustępujący parlament

Podział na partie krajowe i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Kraj Mandaty
AT
0,79%
0,65%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
2,49%
Podział partii krajowych Austria na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,79%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,79
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,79%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,26
0,13
0,13
BE
0,52%
0,52%
0,65%
0,52%
0,13%
0,00%
0,13%
0,13%
2,62%
Podział partii krajowych Belgia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,13
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,26
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,26
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,13
0,13
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europa Wolności i Demokracji 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Niezrzeszeni 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
BG
0,92%
0,52%
0,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
2,36%
Podział partii krajowych Bułgaria na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
0,26
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europa Wolności i Demokracji 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Niezrzeszeni 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
CY
0,26%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,79%
Podział partii krajowych Cypr na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CZ
0,26%
0,92%
0,00%
0,00%
1,18%
0,52%
0,00%
0,00%
2,88%
Podział partii krajowych Czechy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 1,18%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,18
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DE
5,50%
3,01%
1,57%
1,83%
0,00%
1,05%
0,00%
0,00%
12,96%
Podział partii krajowych Niemcy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 5,50%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
4,45
1,05
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 3,01%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,01
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 1,57%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,57
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 1,83%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,83
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 1,05%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,05
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DK
0,13%
0,65%
0,39%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
1,70%
Podział partii krajowych Dania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Europa Wolności i Demokracji 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
EE
0,13%
0,13%
0,39%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
Podział partii krajowych Estonia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
EL
0,92%
1,05%
0,13%
0,13%
0,00%
0,39%
0,26%
0,00%
2,88%
Podział partii krajowych Grecja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 1,05%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
0,13
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,13
Europa Wolności i Demokracji 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ES
3,27%
3,01%
0,26%
0,26%
0,00%
0,13%
0,00%
0,13%
7,07%
Podział partii krajowych Hiszpania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 3,27%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,01
0,13
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 3,01%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
2,75
0,26
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
FI
0,52%
0,26%
0,52%
0,26%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
1,70%
Podział partii krajowych Finlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europa Wolności i Demokracji 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FR
3,93%
1,83%
0,79%
1,96%
0,00%
0,65%
0,13%
0,39%
9,69%
Podział partii krajowych Francja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 3,93%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,14
0,39
0,13
0,13
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 1,83%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,83
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,79%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 1,96%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,70
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
0,13
Europa Wolności i Demokracji 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Niezrzeszeni 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
HR
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,57%
Podział partii krajowych Chorwacja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
HU
1,83%
0,52%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,39%
2,88%
Podział partii krajowych Węgry na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 1,83%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,83
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
IE
0,52%
0,26%
0,52%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
0,13%
1,57%
Podział partii krajowych Irlandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
IT
4,45%
3,01%
0,52%
0,00%
0,26%
0,00%
1,05%
0,26%
9,55%
Podział partii krajowych Włochy na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 4,45%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,96
0,92
0,65
0,26
0,26
0,13
0,13
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 3,01%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,01
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europa Wolności i Demokracji 1,05%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,79
0,13
0,13
Niezrzeszeni 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
LT
0,52%
0,39%
0,26%
0,00%
0,13%
0,00%
0,26%
0,00%
1,57%
Podział partii krajowych Litwa na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europa Wolności i Demokracji 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LU
0,39%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
Podział partii krajowych Luksemburg na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LV
0,52%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,18%
Podział partii krajowych Łotwa na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
MT
0,26%
0,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
Podział partii krajowych Malta na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
NL
0,65%
0,39%
0,79%
0,39%
0,13%
0,26%
0,13%
0,65%
3,40%
Podział partii krajowych Holandia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,79%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,39
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Europa Wolności i Demokracji 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Niezrzeszeni 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,13
0,13
PL
3,66%
0,92%
0,00%
0,00%
1,57%
0,00%
0,52%
0,00%
6,68%
Podział partii krajowych Polska na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 3,66%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,14
0,52
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 1,57%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
0,52
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europa Wolności i Demokracji 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PT
1,31%
0,92%
0,00%
0,13%
0,00%
0,52%
0,00%
0,00%
2,88%
Podział partii krajowych Portugalia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 1,31%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,05
0,26
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,92
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
RO
1,83%
1,44%
0,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,39%
4,32%
Podział partii krajowych Rumunia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 1,83%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,18
0,26
0,13
0,13
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 1,44%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,31
0,13
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Niezrzeszeni 0,39%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,13
SE
0,65%
0,79%
0,52%
0,52%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
2,62%
Podział partii krajowych Szwecja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,52
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,79%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,79
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,13
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,26
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SI
0,52%
0,26%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,05%
Podział partii krajowych Słowenia na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,52%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,39
0,13
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,26%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SK
0,79%
0,65%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
1,70%
Podział partii krajowych Słowacja na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 0,79%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,26
0,26
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,65
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europa Wolności i Demokracji 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UK
0,00%
1,70%
1,57%
0,65%
3,53%
0,13%
1,05%
0,92%
9,55%
Podział partii krajowych Wielka Brytania na grupy polityczne Parlamentu Europejskiego
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 1,70%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,70
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 1,57%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,57
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 0,65%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,26
0,13
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 3,53%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
3,27
0,13
0,13
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 0,13%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,13
Europa Wolności i Demokracji 1,05%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
1,05
Niezrzeszeni 0,92%
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
0,26
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres