Wyniki krajowe Ta część strony internetowej poświęcona jest wynikom wyborów we wszystkich państwach członkowskich

Posiedzenie inauguracyjne - 2019.10.23

Unia Europejska

Wybierz kraj na mapie lub w rozwijanym menu, aby uzyskać następujące informacje na jego temat:

Wybierając państwo członkowskie, będzie można dowiedzieć się:

  • Wyniki według partii krajowych
  • Mandaty według grup politycznych
  • Podział według partii krajowych i grup politycznych
  • Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego dla danych wyborów europejskich
  • Poziom frekwencji w kolejnych wyborach europejskich
Dostępność wyników według państwa członkowskiego, rodzaju dostępności i czasu ostatniej aktualizacji
Dostępne wyniki w podziale na państwa członkowskie
Kraj Typy wyników Ostatnia aktualizacja
Austria Posiedzenie inauguracyjne
Belgia Posiedzenie inauguracyjne
Bułgaria Posiedzenie inauguracyjne
Chorwacja Posiedzenie inauguracyjne
Cypr Posiedzenie inauguracyjne
Czechy Posiedzenie inauguracyjne
Dania Posiedzenie inauguracyjne
Estonia Posiedzenie inauguracyjne
Finlandia Posiedzenie inauguracyjne
Francja Posiedzenie inauguracyjne
Grecja Posiedzenie inauguracyjne
Hiszpania Posiedzenie inauguracyjne
Holandia Posiedzenie inauguracyjne
Irlandia Posiedzenie inauguracyjne
Litwa Posiedzenie inauguracyjne
Luksemburg Posiedzenie inauguracyjne
Łotwa Posiedzenie inauguracyjne
Malta Posiedzenie inauguracyjne
Niemcy Posiedzenie inauguracyjne
Polska Posiedzenie inauguracyjne
Portugalia Posiedzenie inauguracyjne
Rumunia Posiedzenie inauguracyjne
Słowacja Posiedzenie inauguracyjne
Słowenia Posiedzenie inauguracyjne
Szwecja Posiedzenie inauguracyjne
Węgry Posiedzenie inauguracyjne
Wielka Brytania Posiedzenie inauguracyjne
Włochy Posiedzenie inauguracyjne

Typy wyników:

Szacunki: Zestawienie dostępnych krajowych danych szacunkowych lub sondażowych, opublikowanych w danym państwie członkowskim po zakończeniu głosowania, sporządzone przez Kantar w oparciu o sprawdzone i wiarygodne krajowe instytuty sondaży.

Wstępne wyniki: Pierwsze wyniki przedstawione przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego na podstawie odsetka policzonych głosów.

Wyniki końcowe: Wyniki opublikowane przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego po przeliczeniu wszystkich głosów.

Oficjalne wyniki: Ostateczne wyniki ogłoszone przez oficjalny organ wyborczy państwa członkowskiego i zatwierdzone przez krajową władzę ustawodawczą.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Źródło: Parlament Europejski we współpracy z Kantar