Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE 5
Verts/ALE 7
ELDR 5
PPE-DE 6
TDI 2

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
AGALEV Anders gaan leven 2
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 3
VU-ID21 Integrale Democratie voor de 21ste eeuw 2
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CVP Christelijke Volkspartij 3
PSC Parti Social Chrétien 1
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SP Socialistische Partij 2
PS Parti Socialiste 3
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PRL-FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 2
TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Vl. Blok Vlaams Blok 2

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Belgia - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Belgia Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
2019.09.25 - 18:12
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Belgia - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Belgia Unia Europejska
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres