Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 2
Verts/ALE 2
ALDE 3
EPL 2
EKR 1
EFD 1
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LDD Lijst Dedecker 1
EFD - Europa Wolności i Demokracji 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind. Independent 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind. Independent 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres