Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Belgia - Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
CSP - Christeliche soziale Partei 32,25%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 20,37%
ecolo (G) - ecolo (G) 15,58%
SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns 14,63%
Inne partie N. - Inne partie z niemieckojęzycznego kolegium wyborczego 17,17%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Belgia - Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CSP Christeliche soziale Partei 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres