Mandaty według grup politycznych: 1999–2004 Czechy - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 3
PSE 7
ELDR 1
PPE-DE 13

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
  • PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów
  • EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1999–2004 Czechy - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 13
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ODS Občanská Demokratická Strana 8
KDU-ČSL Křesťanská a Demokratická Unie - Československá Strana Lidová 3
US-DEU Unie Svobody–Demokratická unie 1
Ind. Independent 1
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 3
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ind. Independent 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres