Wyniki według partii krajowych: 2009–2014 Francja - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
UMP - Union pour un Mouvement Populaire 27,80%
PS - Parti Socialiste 16,48%
Europe Écologie - Europe Écologie 16,28%
MoDem - Mouvement démocrate 8,40%
FN - Front National 6,30%
FG - Front de gauche pour changer d'Europe 6,00%
Libertas (MPF-CPNT) - Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 4,60%
AOM - Alliance des Outre-mers 0,42%
Inne partie - Inne partie 13,72%

Mandaty według grup politycznych: 2009–2014 Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 5
S&D 14
Verts/ALE 14
ALDE 6
EPL 29
EFD 1
NI 3

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • EFD - Europa Wolności i Demokracji
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2009–2014 Francja - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 29
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UMP Union pour un Mouvement Populaire 29
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 14
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PS Parti Socialiste 14
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 14
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Europe Écologie Europe Écologie 14
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
MoDem Mouvement démocrate 6
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FG Front de gauche pour changer d'Europe 4
AOM Alliance des Outre-mers 1
EFD - Europa Wolności i Demokracji 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Libertas (MPF-CPNT) Libertas (Mouvement pour la France, Chasse Pêche Nature et Tradition) 1
NI - Niezrzeszeni 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FN Front National 3

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 16:25
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Francja - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Francja Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
2019.05.27 - 10:18
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Francja - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Francja Unia Europejska
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres