Mandaty według grup politycznych: 1994–1999 Wielka Brytania - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
GUE/NGL 1
PSE 61
V 1
ELDR 3
ARE 2
PPE 17
I-EDN 1
NI 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • UPE - Grupa Unia dla Europy
  • V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim
  • ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego
  • I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1994–1999 Wielka Brytania - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 61
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 59
GP Green Party 1
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 17
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CONS. Conservative Party  17
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 3
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
CONS. Conservative Party  1
LD Liberal Democrats  2
ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 2
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party  2
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 1
V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 1
I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UUP Ulster Unionist 1
NI - Niezrzeszeni 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
DUP Democratic Unionist Party  1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres