Mandaty według grup politycznych: 1979–1984 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Ustępujący parlament

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S 17
ED 60
DEP 1

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • S - Grupa Socjalistów
  • PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci)
  • ED - Grupa Demokracji Europejskiej
  • COM - Grupa Komunistów i Sojuszników
  • L - Grupa Liberalna i Demokratyczna
  • DEP - Grupa Europejskich Postepowych Demokratów
  • CDI - Grupa Koordynacji Technicznej i Obrony Niezaleznych Grup i Deputowanych
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 1979–1984 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Ustępujący parlament

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
ED - Grupa Demokracji Europejskiej 60
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party  60
S - Grupa Socjalistów 17
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 17
DEP - Grupa Europejskich Postepowych Demokratów 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
SNP Scottish National Party  1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres