Wyniki według partii krajowych: 2014–2019 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Wyniki końcowe

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
UKIP - United Kingdom Independence Party 27,49%
Lab. - Labour Party 25,40%
Cons. - Conservative Party 23,93%
GP - Green Party of England and Wales 7,87%
Ldem. - Liberal Democrats 6,87%
SNP - Scottish National Party 2,46%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,71%
Inne partie WB - Inne partie – Wielka Brytania 5,27%

Mandaty według grup politycznych: 2014–2019 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 20
Zieloni/WSE 6
ALDE 1
EKR 19
EFDD 24

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2014–2019 Wielka Brytania - Wielka Brytania - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 24
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 20
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Lab. Labour Party 20
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Cons. Conservative Party 19
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 6
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Ldem. Liberal Democrats 1

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres