2019.09.25 - 18:12
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Wyniki według partii krajowych: 2019–2024 Włochy - Oficjalne wyniki

Odsetek głosów dla partii krajowych
Partie krajowe Odsetek głosów
LN - Lega Salvini Premier 34,26%
PD - Partito Democratico (con Siamo Europei) 22,74%
M5S - Movimento Cinque Stelle 17,06%
FI - Forza Italia 8,78%
FDI - Fratelli d'Italia 6,44%
Coal +E (+E + IC + PDE et al.) - Coalition +Europa (+ Europa - Italia in Comune - Partito Democratico Europeo). 3,11%
FdV (Verdi+Possibile et al.) - Coalition Federazione dei Verdi (Verdi + Possibile + Green Italia et al.). 2,32%
Coal La Sinistra (SI + RC) - Coalition La Sinistra (Sinistra italiana + Rifondazione comunista + Altra Europa con Tsipras + Partito del Sud + Transform Itali + Convergenza Socialista) 1,75%
SVP - Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 0,53%
Inne partie - Inne partie 3,01%
2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Mandaty według grup politycznych: 2019–2024 Włochy - Posiedzenie inauguracyjne

Mandaty według grup politycznych
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
S&D 19
EPL 7
EKR 5
ID 28
NI 14

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

  • EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  • S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  • EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  • Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niezrzeszeni

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Podział według partii krajowych i grup politycznych: 2019–2024 Włochy - Posiedzenie inauguracyjne

rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty
ID - Identity and Democracy 28
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
LN Lega Salvini Premier 28
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 19
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
PD Partito Democratico (con Siamo Europei) 19
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 7
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FI Forza Italia 6
SVP Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 1
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 5
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
FDI Fratelli d'Italia 5
NI - Niezrzeszeni 14
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
M5S Movimento Cinque Stelle 14

LN > ID: ADINOLFI MATTEO, BALDASSARRE SIMONA RENATA, BASSO ALESSANDRA, BIZZOTTO MARA, BONFRISCO ANNA (Cinzia), BORCHIA PAOLO, CAMPOMENOSI MARCO, CAROPPO Andrea, CASANOVA Massimo, CECCARDI SUSANNA, CIOCCA ANGELO (Coccia), CONTE ROSANNA, DA RE GIANANTONIO (Toni), DONATO Francesca, DREOSTO MARCO, GANCIA GIANNA, GRANT Valentino, LANCINI OSCAR, LIZZI ELENA, PANZA ALESSANDRO, REGIMENTI LUISA, RINALDI ANTONIO MARIA, SARDONE SILVIA, TARDINO Annalisa, TOVAGLIERI ISABELLA, VUOLO Lucia, ZAMBELLI STEFANIA, ZANNI MARCO

PD > S&D: BARTOLO Pietro , BENIFEI BRANDO, BONAFE' Simona, CALENDA Carlo, CHINNICI Caterina, COZZOLINO Andrea, DANTI Nicola, DE CASTRO Paolo, FERRANDINO Giosi (Giuseppe), GUALMINI Elisabetta , MAJORINO PIERFRANCESCO, MORETTI Alessandra , PICIERNO Pina, PISAPIA GIULIANO, ROBERTI Franco , SASSOLI David-Maria, SMERIGLIO Massimiliano, TINAGLI IRENE, TOIA PATRIZIA

FI > EPL: BERLUSCONI SILVIO, MARTUSCIELLO FULVIO, MILAZZO GIUSEPPE, PATRICIELLO ALDO, SALINI MASSIMILIANO, TAJANI ANTONIO

FDI > EKR: FIDANZA CARLO, FIOCCHI PIETRO, FITTO RAFFAELE, PROCACCINI NICOLA, STANCANELLI RAFFAELE

M5S > NI: ADINOLFI Isabella , BEGHIN TIZIANA, CASTALDO FABIO MASSIMO, CORRAO Ignazio, D'AMATO Rosa , EVI ELEONORA, FERRARA Laura , FURORE Mario , GEMMA Chiara, GIARRUSSO Dino, PEDICINI Piernicola , PIGNEDOLI SABRINA, RONDINELLI DANIELA, ZULLO MARCO

SVP > EPL: DORFMANN HERBERT

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

2019.07.19 - 12:27
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku Włochy - Posiedzenie inauguracyjne

Krajowa i europejska równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego według roku
Włochy Unia Europejska
Rok Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1979 14% 86% 16% 84%
1984 10% 90% 18% 82%
1989 12% 88% 19% 81%
1994 13% 87% 26% 74%
1999 11% 89% 30% 70%
2004 21% 79% 31% 69%
2009 21% 79% 35% 65%
2014 40% 60% 37% 63%
2019 41% 59% 41% 59%
2019.09.25 - 18:12
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Frekwencja według roku Włochy - Wyniki końcowe

Krajowa i europejska frekwencja według roku (w punktach procentowych)
Rok Włochy Unia Europejska
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres