Parlament Europejski: 1994–1999 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 214 34,19%
PPE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzescijanscy Demokraci) 201 32,11%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 42 6,71%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 34 5,43%
UPE - Grupa Unia dla Europy 34 5,00%
V - Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim 27 4,31%
ARE - Grupa Europejskiego Sojuszu Radykalnego 21 3,35%
I-EDN - Grupa Niezaleznych na rzecz Europy Narodów 15 2,00%
NI - Niezrzeszeni 38 6,07%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres