Parlament Europejski: 1999–2004 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 232 37,06%
PSE - Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów 180 28,75%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 50 7,99%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 48 7,67%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 42 6,71%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 31 4,95%
TDI - Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana 18 2,88%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 16 2,56%
NI - Niezrzeszeni 9 1,00%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres