Parlament Europejski: 1999–2004 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 295 37,44%
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 232 29,44%
ELDR - Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform 67 8,50%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 55 6,98%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 47 5,96%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 30 3,81%
EDD - Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności 18 2,28%
NI - Niezrzeszeni 44 5,58%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres