Parlament Europejski: 2004–2009 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL-ED - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów 288 36,69%
PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim 218 27,77%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 100 12,74%
UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 44 5,61%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 43 5,48%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 40 5,10%
IND/DEM - Grupa Niepodległość/Demokracja 22 2,80%
NI - Niezrzeszeni 30 3,82%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres