Parlament Europejski: 2009–2014 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 265 36,01%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 184 25,00%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 84 11,41%
Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 55 7,47%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 54 7,34%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 35 4,76%
EFD - Europa Wolności i Demokracji 32 4,35%
NI - Niezrzeszeni 27 3,67%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres