Parlament Europejski: 2014–2019 Ustępujący parlament

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 216 28,84%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 185 24,70%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 77 10,28%
ALDE - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 69 9,21%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 52 6,94%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 52 6,94%
EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 42 5,61%
ENW - Grupa Europa Narodów i Wolności 36 4,81%
NI - Niezrzeszeni 20 2,67%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres