2019.07.02 - 10:00
Każdy czas jest podawany w strefie czasowej GMT+2

Parlament Europejski: 2019–2024 Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów
EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 182 24,23%
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 154 20,51%
Renew Europe - Renew Europe group 108 14,38%
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 74 9,85%
ID - Identity and Democracy 73 9,72%
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 62 8,26%
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 41 5,46%
NI - Niezrzeszeni 57 7,59%

Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda grupa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Pobierz i udostępnij
Pobierz ten wykres