Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1979 – 1984 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 7 10 4 2 1 24
Dánsko 4 1 2 1 3 1 4 16
Francúzsko 23 9 19 15 15 81
Grécko 10 8 4 2 24
Holandsko 9 10 4 2 25
Írsko 4 4 1 5 1 15
Luxembursko 1 3 2 6
Nemecko 35 42 4 81
Spojené kráľovstvo 17 61 1 1 1 81
Taliansko 14 30 24 5 4 4 81
Európska únia 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1979 – 1984 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel