Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1984 – 1989 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 8 6 5 4 1 24
Dánsko 3 1 4 2 2 4 16
Francúzsko 20 8 10 13 20 9 1 81
Grécko 10 8 4 1 1 24
Holandsko 9 8 5 2 1 25
Írsko 6 1 8 15
Luxembursko 2 3 1 6
Nemecko 33 41 7 81
Portugalsko 7 4 3 10 24
Spojené kráľovstvo 33 45 1 1 1 81
Španielsko 29 1 17 3 2 1 7 60
Taliansko 12 27 26 6 2 5 3 81
Európska únia 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1984 – 1989 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel