Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1989 – 1994 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 8 7 4 3 1 1 24
Dánsko 4 2 3 2 1 4 16
Francúzsko 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grécko 9 10 1 1 3 24
Holandsko 8 10 4 2 1 25
Írsko 1 4 2 6 1 1 15
Luxembursko 2 3 1 6
Nemecko 31 32 4 8 6 81
Portugalsko 8 3 9 1 3 24
Spojené kráľovstvo 46 1 32 1 1 81
Španielsko 27 16 6 1 4 2 4 60
Taliansko 14 27 3 7 22 3 5 81
Európska únia 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1989 – 1994 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel