Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1994 – 1999 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 6 7 6 2 1 3 25
Dánsko 4 3 5 4 16
Fínsko 4 4 5 2 1 16
Francúzsko 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grécko 10 9 4 2 25
Holandsko 7 9 10 2 1 2 31
Írsko 1 4 1 7 2 15
Luxembursko 2 2 1 1 6
Nemecko 40 47 12 99
Portugalsko 10 9 3 3 25
Rakúsko 6 7 1 1 6 21
Spojené kráľovstvo 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Španielsko 21 29 2 9 3 64
Švédsko 7 5 3 3 4 22
Taliansko 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Európska únia 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1994 – 1999 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel