Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1994 – 1999 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 6 7 6 2 1 3 25
Dánsko 3 3 5 1 4 16
Francúzsko 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grécko 10 9 4 2 25
Holandsko 8 10 10 1 2 31
Írsko 1 4 1 7 2 15
Luxembursko 2 2 1 1 6
Nemecko 40 47 12 99
Portugalsko 10 9 3 3 25
Spojené kráľovstvo 63 19 2 2 1 87
Španielsko 22 30 2 9 1 64
Taliansko 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Európska únia 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1994 – 1999 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel