Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1999 – 2004 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 5 6 5 6 3 25
Cyprus 2 1 1 2 6
Česko 13 7 1 3 24
Dánsko 1 2 6 3 1 3 16
Estónsko 2 1 2 1 6
Fínsko 5 3 5 1 2 16
Francúzsko 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Grécko 9 9 7 25
Holandsko 9 6 8 1 4 3 31
Írsko 5 1 1 2 6 15
Litva 3 5 5 13
Lotyšsko 5 1 2 1 9
Luxembursko 2 2 1 1 6
Maďarsko 12 10 2 24
Malta 3 2 5
Nemecko 53 35 7 4 99
Poľsko 13 27 4 10 54
Portugalsko 9 12 2 2 25
Rakúsko 7 6 2 6 21
Slovensko 7 2 1 1 1 2 14
Slovinsko 3 1 3 7
Spojené kráľovstvo 37 29 11 6 3 1 87
Španielsko 28 24 2 4 5 1 64
Švédsko 7 6 4 3 2 22
Taliansko 34 16 8 6 2 10 11 87
Európska únia 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 1999 – 2004 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel