02.07.2019 - 10:00
Všetky časy sú v GMT+2

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2019 – 2024 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 4 3 3 4 1 3 3 21
Bulharsko 7 5 2 3 17
Cyprus 2 2 2 6
Česko 5 4 6 1 3 2 21
Dánsko 1 3 5 1 2 1 13
Estónsko 2 3 1 6
Fínsko 3 2 3 1 2 2 13
Francúzsko 8 5 21 6 12 22 74
Grécko 8 2 1 6 4 21
Holandsko 6 6 4 6 1 3 26
Chorvátsko 4 3 1 1 2 11
Írsko 4 1 4 2 11
Litva 4 2 1 2 2 11
Lotyšsko 2 2 2 1 1 8
Luxembursko 2 1 2 1 6
Maďarsko 13 5 2 1 21
Malta 2 4 6
Nemecko 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Poľsko 17 8 26 51
Portugalsko 7 9 4 1 21
Rakúsko 7 5 1 2 3 18
Rumunsko 14 10 8 32
Slovensko 4 3 2 2 2 13
Slovinsko 4 2 2 8
Spojené kráľovstvo 10 4 17 1 11 30 73
Španielsko 12 20 3 8 6 2 3 54
Švédsko 6 5 3 3 1 2 20
Taliansko 7 19 5 28 14 73
Európska únia 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2019 – 2024 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel