Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 7
Verts/ALE 2
ALDE 6
EL'S-ED 6
NI 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 4
sp.a Socialistische Partij - Anders 3
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP-EVP Christeliche soziale Partei 1
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
MR (mcc) Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Groen! Groen! 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
NI - Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl. Belang Vlaams Belang 3

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf