Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 1
S 4
CDI 4
L 3
PPE 1
ED 2
DEP 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Skupina liberálov a demokratov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Venstre 3
ED - Európska demokratická skupina 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KF Konservative Folkeparti 2
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD Centrum-Demokraterne 1
COM - Skupina komunistov a spojencov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KF Konservative Folkeparti 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf