Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Dánsko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 1
S 4
CDI 4
DEP 1
ED 2
L 3
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Dánsko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FOLKB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Skupina liberálov a demokratov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Venstre 3
ED - Európska demokratická skupina 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KF Konservative Folkeparti 2
COM - Skupina komunistov a spojencov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FRP Fremskridtspartiet 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD Centrum-Demokraterne 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.10.2019 - 17:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Dánsko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Dánsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25.09.2019 - 18:12
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Dánsko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Dánsko Európska únia
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf