Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 3
PSE 2
ELDR 6
PPE-DE 1
EDD 3
UEN 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Venstre 5
RV Radikale Venstre 1
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Socialistisk Folkeparti 1
Ind Independent 1
FolkB Folkebevægelsen Mot EC 1
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Juni.B Junibevægelsen 3
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SD Socialdemokraterne 2
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KF Konservative Folkeparti 1
UEN - Skupina Únie za Európu národov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DF Dansk Folkeparti 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf