Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 1
PSE 5
Verts/ALE 1
ALDE 4
EL'S-ED 1
IND/DEM 1
UEN 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Dánsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
S Socialdemokraterna 5
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V Venstre 3
RV Radikale Venstre 1
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KF Konservative Folkeparti 1
UEN - Skupina Únie za Európu národov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DF Dansk Folkeparti 1
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SF Socialistisk Folkeparti 1
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
N Folkebevægelsen mod EU 1
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
J Junibevægelsen 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf