Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1984 – 1989 Grécko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 4
S 10
PPE 8
RDE 1
DR 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve
  • DR - Skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1984 – 1989 Grécko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PASOK Panellinio Sosialistiko Kinima 10
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ND Nea Dhimokratia 8
COM - Skupina komunistov a spojencov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KKE Kommunistiko Komma Elladas 3
EAR Elliniki Aristera 1
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. Independent 1
DR - Skupina Európskej pravice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
E.P.EN Ethniki Politiki Enosis 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf