Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 9
L 4
PPE 10
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 10
S - Skupina socialistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 9
L - Skupina liberálov a demokratov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
D66 Demokraten 66 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf