Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1984 – 1989 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 9
ARC 2
L 5
PPE 8
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve
  • DR - Skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1984 – 1989 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 9
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 8
L - Skupina liberálov a demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 5
ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CPN Communistische Partij van Nederland 1
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf