Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 1
PSE 6
Verts/ALE 4
ELDR 8
PPE-DE 9
EDD 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Holandsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 9
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6
D66 Demokraten 66 2
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 6
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Groen Links Socialistische Partij 4
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SGP/GPV/RPF Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie 3
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Groenlinks 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf