Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Nemecko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 31
V 6
ARC 1
LDR 5
PPE 32
DR 2
NI 4

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Nemecko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 25
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern 7
S - Skupina socialistov 31
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 31
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Grüne Bündnis 90 - Die Grünen 6
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
F.D.P Freie Demokratische Partei 4
Ind. Independent 1
DR - Technická skupina Európskej pravice 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. Independent 2
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Grüne Bündnis 90 - Die Grünen 1
NI - Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. Independent 2
DL Deutsche Liga 1
REP Die Republikaner 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf