Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Nemecko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 7
PSE 35
Verts/ALE 4
PPE-DE 53

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Nemecko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 53
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDU Christlich-Demokratische Union 43
CSU Christlich-Soziale Union 10
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 35
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 35
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PDS Partei des Demokratischen Sozialismus 6
Ind Independent 1
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Grüne Bündnis 90 - Die Grünen 4

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf