Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 27
PPE-DE 13
UEN 4
NI 10

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 22
UP Unia Pracy 2
SDPL Socjaldemokracja Polska 3
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PO Platforma Obywatelska 5
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Blok Senat Blok Senat 1
SKL Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 1
RS AWS Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność 1
UEN - Skupina Únie za Európu národov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PiS Prawo i Sprawiedliwość 4
NI - Nezaradení poslanci 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SO Samoobrona 4
LPR Liga Polskich Rodzin 3
PLD Partia Ludowo-Demokratyczna 1
PBL Polski Blok Ludowy 1
RKN Ruch Katolicko-Narodowy 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf