Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Rakúsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 7
Verts/ALE 2
ALDE 1
EL'S-ED 6
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Rakúsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LIF Youth movement of the Liberal Forum 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MARTIN Liste Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel 1
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf