Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Španielsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 4
PSE 24
Verts/ALE 5
ELDR 2
PPE-DE 28
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Španielsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 28
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PP Partido Popular 27
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PSOE Partido Socialista Obrero Español 24
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PAR Partido Aragonés 1
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 1
BNG Bloque Nacionalista Galego 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
BNV Bloc Nacionalista Valencia 1
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IU Izquierda Unida 4
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CDC Convergencia Democratica de Catalunya 1
UV Unió Valenciana 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ex EH ex Euskal Herritarrok 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf