Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1994 – 1999 Spojené kráľovstvo - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 1
PSE 61
V 1
ELDR 3
ARE 2
PPE 17
I-EDN 1
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PSE - Skupina Strany európskych socialistov
  • PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina)
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • UPE - Skupina Únia pre Európu
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • ARE - Skupina Európska radikálna aliancia
  • I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1994 – 1999 Spojené kráľovstvo - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 61
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 59
GP Green Party 1
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CONS. Conservative Party  17
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CONS. Conservative Party  1
LD Liberal Democrats  2
ARE - Skupina Európska radikálna aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party  2
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 1
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 1
I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UUP Ulster Unionist 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DUP Democratic Unionist Party  1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf