Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Spojené kráľovstvo - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 29
Verts/ALE 6
ELDR 11
PPE-DE 37
EDD 3
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Spojené kráľovstvo - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 37
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party  36
UUP Ulster Unionist Party 1
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 29
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 28
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ldem. Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Green P. Greens  2
SNP Scottish National Party  2
Plaid Plaid Cymru 2
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP UK Independence Party 3
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DUP Democratic Unionist Party  1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf