Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2014 – 2019 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 18
Zelení/ESA 6
ALDE 1
EĽS 2
EKR 18
EFDD 18
ENS 3
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
  • ENS - Skupina Európa národov a slobody
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2014 – 2019 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 18
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party 18
EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie 18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. (former UKIP) Independent 5
The Brexit Party (former UKIP) The Brexit Party 12
SDP (former UKIP) Social Democratic Party 1
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PC-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ENS - Skupina Európa národov a slobody 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP United Kingdom Independence Party 2
Ind. (former UKIP) Independent 1
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party 2
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ldem Liberal Democrats 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP United Kingdom Independence Party 1
Ind. (former UKIP) Independent 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf