Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Taliansko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 24
S 14
CDI 4
L 5
PPE 30
NI 4

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Taliansko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 30
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DC Democrazia Cristiana 29
SVP Südtiroler Volkspartei 1
COM - Skupina komunistov a spojencov 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCI Partito Comunista Italiano  19
Ind. Sin. Indipendenti di Sinestra 5
S - Skupina socialistov 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PSI Partito Socialista Italiano Alleanza Democratica  9
PSDI Partito Socialdemocratico 4
PR  Partito Radicale 1
L - Skupina liberálov a demokratov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PLI Partito Liberale Italiano 3
PRI Partito Repubblicano  2
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PR  Partito Radicale 2
DP Democrazia Proletaria 1
PDUP Partito di Unità Proletaria 1
NI - Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MSI-DN Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale 4

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf