Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Taliansko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 34
V 6
ARC 1
LDR 4
PPE 27
NI 9

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Taliansko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 34
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PDS Partito Democratico della Sinistra 20
PSI Partito Socialista Italiano  12
PSDI Partito Socialista Democratico Italiano 2
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DC Democrazia Cristiana 26
SVP Südtiroler Volkspartei 1
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Verdi Verdi Europa - Lista Verde 3
ARCOB Verdi Arcobaleno 2
DP Democrazia Proletaria 1
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PRI Partito Repubblicano  2
L.A.DROGA Antiproibizionisti sulla droga 1
PRI-PLI-Fed Partito Repubblicano/ Partito Liberale Italiano/Federalismo Europa dei Popoli 1
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UV-PSdA Union Valdôtaine - Partito Sardo d'Azione 1
NI - Nezaradení poslanci 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PRI-PLI-Fed Partito Repubblicano/ Partito Liberale Italiano/Federalismo Europa dei Popoli 1
MSI-DN Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale 4
LL Lega Lombarda 2
RC Partito della Rifondazione Comunista 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf