25.09.2019 - 18:12
Všetky časy sú v GMT+2

Výsledky podľa národnej strany: 2019 – 2024 Taliansko - Oficiálne výsledky

Percento hlasov pre národné strany
Národné strany Percento hlasov
LN - Lega Salvini Premier 34,26%
PD - Partito Democratico (con Siamo Europei) 22,74%
M5S - Movimento Cinque Stelle 17,06%
FI - Forza Italia 8,78%
FDI - Fratelli d'Italia 6,44%
Coal +E (+E + IC + PDE et al.) - Coalition +Europa (+ Europa - Italia in Comune - Partito Democratico Europeo). 3,11%
FdV (Verdi+Possibile et al.) - Coalition Federazione dei Verdi (Verdi + Possibile + Green Italia et al.). 2,32%
Coal La Sinistra (SI + RC) - Coalition La Sinistra (Sinistra italiana + Rifondazione comunista + Altra Europa con Tsipras + Partito del Sud + Transform Itali + Convergenza Socialista) 1,75%
SVP - Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 0,53%
Ostatné strany - Ostatné strany 3,01%
02.07.2019 - 10:00
Všetky časy sú v GMT+2

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2019 – 2024 Taliansko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 19
EĽS 7
EKR 5
ID 28
NI 14

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 10:00
Všetky časy sú v GMT+2

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2019 – 2024 Taliansko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
ID - Identity and Democracy 28
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LN Lega Salvini Premier 28
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PD Partito Democratico (con Siamo Europei) 19
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FI Forza Italia 6
SVP Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FDI Fratelli d'Italia 5
NI - Nezaradení poslanci 14
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
M5S Movimento Cinque Stelle 14

LN > ID: ADINOLFI MATTEO, BALDASSARRE SIMONA RENATA, BASSO ALESSANDRA, BIZZOTTO MARA, BONFRISCO ANNA (Cinzia), BORCHIA PAOLO, CAMPOMENOSI MARCO, CAROPPO Andrea, CASANOVA Massimo, CECCARDI SUSANNA, CIOCCA ANGELO (Coccia), CONTE ROSANNA, DA RE GIANANTONIO (Toni), DONATO Francesca, DREOSTO MARCO, GANCIA GIANNA, GRANT Valentino, LANCINI OSCAR, LIZZI ELENA, PANZA ALESSANDRO, REGIMENTI LUISA, RINALDI ANTONIO MARIA, SARDONE SILVIA, TARDINO Annalisa, TOVAGLIERI ISABELLA, VUOLO Lucia, ZAMBELLI STEFANIA, ZANNI MARCO

PD > S&D: BARTOLO Pietro , BENIFEI BRANDO, BONAFE' Simona, CALENDA Carlo, CHINNICI Caterina, COZZOLINO Andrea, DANTI Nicola, DE CASTRO Paolo, FERRANDINO Giosi (Giuseppe), GUALMINI Elisabetta , MAJORINO PIERFRANCESCO, MORETTI Alessandra , PICIERNO Pina, PISAPIA GIULIANO, ROBERTI Franco , SASSOLI David-Maria, SMERIGLIO Massimiliano, TINAGLI IRENE, TOIA PATRIZIA

FI > EĽS: BERLUSCONI SILVIO, MARTUSCIELLO FULVIO, MILAZZO GIUSEPPE, PATRICIELLO ALDO, SALINI MASSIMILIANO, TAJANI ANTONIO

FDI > EKR: FIDANZA CARLO, FIOCCHI PIETRO, FITTO RAFFAELE, PROCACCINI NICOLA, STANCANELLI RAFFAELE

M5S > NI: ADINOLFI Isabella , BEGHIN TIZIANA, CASTALDO FABIO MASSIMO, CORRAO Ignazio, D'AMATO Rosa , EVI ELEONORA, FERRARA Laura , FURORE Mario , GEMMA Chiara, GIARRUSSO Dino, PEDICINI Piernicola , PIGNEDOLI SABRINA, RONDINELLI DANIELA, ZULLO MARCO

SVP > EĽS: DORFMANN HERBERT

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

19.07.2019 - 12:27
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Taliansko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Taliansko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 14% 86% 16% 84%
1984 10% 90% 18% 82%
1989 12% 88% 19% 81%
1994 13% 87% 26% 74%
1999 11% 89% 30% 70%
2004 21% 79% 31% 69%
2009 21% 79% 35% 65%
2014 40% 60% 37% 63%
2019 41% 59% 41% 59%
25.09.2019 - 18:12
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Taliansko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Taliansko Európska únia
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf