Európska únia

Európsky parlament: 1989 – 1994 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
S - Skupina socialistov 198 38,22%
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 162 31,27%
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 45 8,69%
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 27 5,21%
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 20 3,86%
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 14 2,70%
CG - Zjednotená lavica 13 2,51%
DR - Technická skupina Európskej pravice 12 2,32%
NI - Nezaradení poslanci 27 5,21%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22.10.2019 - 11:30
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Konečné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%