Európska únia

Európsky parlament: 1999 – 2004 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 295 37,44%
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 232 29,44%
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 67 8,50%
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 55 6,98%
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 47 5,96%
UEN - Skupina Únie za Európu národov 30 3,81%
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 18 2,28%
NI - Nezaradení poslanci 44 5,58%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22.10.2019 - 11:30
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Konečné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%